احتمال فوران آتشفشان دماوند تهران

احتمال فوران آتشفشان دماوند تهران

احتمال فوران آتشفشان دماوند تهران

نظر فرماندار دماوند در مورد احتمال فوران آتشفشان دماوند تهران که در این خصوص فرماندار دماوند با رد برخی شایعات مبنی بر احتمال فوران آتشفشان دماوند، از مردم خواست نگران نباشند و افزود:
بررسی های ما احتمال فوران این آتشفشان را به طور کلی رد می کند.
مجید صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر احتمال فوران آتشفشان دماوند اظهار داشت: این مطلب به طور کلی تکذیب میشود.
وی افزود:
بررسی های علمی انجام شده توسط ما و نیز استعلامی که از ستاد مدیریت بحران استانداری تهران انجام شده احتمال فوران آتشفشان دماوند را به طور کلی رد می کند.

احتمال فوران آتشفشان دماوند تهران

فرماندار دماوند گفت:
مردم نگران نباشند و این اطمینان را می دهیم که تمامی تحرکات این آتشفشان به دقت رصد میشود و خطری مردم منطقه را تهدید نمیکند.
وی از مردم خواست برای جلوگیری از اشاعه شایعات نگران کننده، اخبار را تنها از مراجع رسمی دریافت کنند.
http://www.ikishkala.ir