دریافت وام ۵میلیونی با یارانه

دریافت وام ۵میلیونی با یارانه

دریافت وام ۵میلیونی با یارانه

بانک مرکزی ابلاغ کرد که دریافت وام ۵میلیونی با یارانه امکان پذیر است. این کار می تواند منجر به افزایش قدرت خرید خانوار ها شود. بانک مرکزی شروط و نحوه پرداخت تسهیلات بانکی با استفاده از حساب یارانه افراد را اعلام کرد./
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز در بخشنامه بانک مرکزی آمده است:
با عنایت به لزوم پوشش کارت های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه به ویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی در نظر دارد امکان صدور کارت های اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد..//
کارت های اعتباری موسوم به “یارا کارت اعتباری” در نهایت میتوانند منتج به افزایش قدرت خرید خانوار و ارتقای رضایت مندی جامعه از نظام بانکی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی با تمامی سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه میتوانند با ارائه ی درخواست برای اخذ یارانه کارت اعتباری به بانک ها مراجعه کنند. این کارت های اعتباری جدید در قالب عقد مرابحه صادر شده و تسهیلات به صورت نسیه اقساطی به اشخاص داده میشود./
دریافت وام ۵میلیونی با یارانه
دریافت وام ۵میلیونی با یارانه
بازپرداخت اقساط نیز به صورت مستقیم از حساب یارانه افراد صورت خواهد گرفت. در مرحله اول سقف تسهیلات اعطایی از طریق این ساز و کار ۵۰ میلیون ریال خواهد بود. مهلت بازپرداخت تسهیلات حداقل ۳۶ و حداکثر ۶۰ ماه خواهد بود. به جز برداشت وام از یارا کارت های اعتباری سایر عملیات های بانکی از قبیل برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کارمزد از طریق کارت های مذکور امکان پذیر نخواهد بود.//
  • براساس بند ۱۶ این بخشنامه، بانک ها مجاز شده اند، به تشخیص خود برای پوشش ریسک قطع یارانه خانوار نسبت به اخذ سفته و یا سایر تضامین متعارف از وام گیرنده اقدام کنند./

اقتصادآنلاین
اطلاع رسانی و اخبار ایران کیش کالا
IkishKala.ir